Början av vintern i Hangzhou

a17c78f439c2bdf35eb96abf4dfd474

 

 

 

I början av vinternmagnetindustrinhar upplevt en liten topp.Eftersom vintern är högsäsong för försäljning av hushållsapparater har magneter, som ett av de viktiga materialen för hushållsapparaters komponenter, också upplevt en ökad efterfrågan i takt med att hushållsapparater blivit populära.

 

 

 

 

Dessutom, under de senaste åren, med den kontinuerliga expansionen av marknaden för nya energifordon, har tillämpningen av magneter i bilindustrin gradvis ökat.Magneter krävs för motorer, generatorer och andra komponenter i nya energifordon, så magnetindustrin kommer också att dra nytta av den snabba utvecklingen av marknaden för nya energifordon.

Generellt står magnetindustrin inför nya utvecklingsmöjligheter i början av vintern.I framtiden, med den fortsatta tillväxten av marknaderna för hushållsapparater och fordon, kommer även utsikterna för magnetindustrin att bli bredare.

 

图片13(1)01

Posttid: 2023-nov-08