Tekniska diskussioner

Vilka faktorer påverkar bearbetningskostnaden för magneter?

De viktigaste faktorerna som påverkar bearbetningskostnaden för magneter inkluderar prestandakrav, batchstorlek, specifikationsform, toleransstorlek. Ju högre prestandakrav, desto högre kostnad.Till exempel är priset på N45-magneter mycket högre än för N35-magneter;ju mindre satsstorlek, desto högre bearbetningskostnad;ju mer komplex form, desto högre bearbetningskostnad;ju strängare tolerans, desto högre bearbetningskostnad.